METSAÜHISTU EESTI METSAD MTÜ pakubkõiki metsandusega seotud teenuseid. Seletame lahti, mida mingi konkreetne termin tähendab:

Raieõiguse ost – Metsaühistu organiseerib metsas kõik tööd järgides erametsanduse head tava ja metsaomaniku soove. Materjali müügist saadud raha laekub metsaomaniku pangaarvele ja sealt on juba maha arvestatud kõik metsamaterjali ülestöötamise ja autotranspordi kulud. (Metsaühistus sõlmitakse raieõiguse müügi leping ainult metsamaterjali väljatuleku alusel)

Metsamaterjali ost – ülestöötatud metsamaterjali ost laoplatsilt.Omanik on oma jõududega iseseisvalt metsamaterjali raiunud ja laoplatsile kokku vedanud. Õiglase hinna ja koguse saamiseks müüb omanik metsamaterjali metsaühistu kaudu.

Metsamajanduskava tellimine – tehakse metsainventuur ja kantakse andmed metsaregistrisse. Kava on kohustuslik ka metsatoetuste taotlemiseks.                                                                                                                                                                                                      Eraisikutel on metsamajandamiskava kohustuslik teatise saamiseks kui metsamaa pindala on üle 5 hektari. Firmadel on see 2 hektarit.        Väiksemate pindalade mets majandamiseks pole kava vaja. Soovitus on siiski kooskõlastada planeeritavad tööd konsulendiga.

Maapinna mineraliseerimine – tähendab, et spetsiaalse masinaga valmistatakse metsamaa ette istutuseks.Tehakse istutuslapid või istutusvaod.Taimede istutus – Metsaühistu organiseerib taimed langile ja organiseerib metsataimede istutuse langil.

Metsaühistu teenused tabeli kujul

TeenusÜhikTeenuse hind
Metsauuendus (maapinna mineraliseerimine, taimede muretsamine, taimede istutamine)%5
Metsamaterjali ost/raieõiguse osteur/tm1,00 €
Hakkepuidu ost%5
Toetuste taotluste töötlemise vahendustasu%5
Raieõiguse või kinnistu müük (omanikuga koostöös hinna määramine ja parima tulemuse saavutamiseks oksjoni korras)%2,5
Kinnistul ja raielangil metsas  välitöö (lisandub autotransport 0,50 €/km)tund25,00 €