LIIKMEKS ASTUJA AVALDUS

  Mina, , soovin astuda Metsaühistu Eesti Metsad MTÜ liikmeks.

  Isiku-/registrikood
  Elukoha postiaadress
  Elektronposti aadress
  Telefon
  Metsamaa pindala (hektarites)
  Arvelduskonto number (toetuste maksmiseks)
  Esindaja

  Luban Metsaühistu Eesti Metsad MTÜ´l säilitada, koguda ja töödelda minu isiku- ning metsaandmeid vastavasisulistes registrites või infosüsteemides.

  Käesolevaga volitan Metsaühistu Eesti Metsad MTÜ-d enda nimel vastavalt vastastikusele kokkuleppele:
  taotlema metsanduslikke toetusivormistama metsateatisi Keskkonnaametileesindama ennast FSC metsamajandaja grupisertifikaadi taotlemisel